Disclaimer – Miễn trừ trách nhiệm

depkhoe xin miễn trừ, từ chối mọi trách nhiệm pháp lý hay tranh chấp về việc sử dụng sản phẩm do chúng tôi review mà có ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.

Tất cả sản phẩm chúng tôi review giới thiệu đến cộng đồng là sản phẩm của một đơn vị thứ ba. Đơn vị đó sẽ chịu mọi trách nhiệm của mình trước pháp luật nếu sản phẩm đó cung cấp đến người dùng có vấn đề về sức khỏe.

Tất cả các thông tin chia sẻ về sức khỏe, hương dẫn sử dụng thuốc chỉ mang tính chất tham khảo. Xin các bạn lưu ý.

Chúng tôi chỉ chia sẻ review về sản phẩm chứ không phải đơn vị bán hàng online.

5/5 - (1 bình chọn)
Powered by phimphat.com DMCA.com Protection Status